Skip to content

USAS.NO – Utleie av måleinstrumenter

Hjem Testutstyr elektro Jordfeilsøker Sønnico JoSøk 450
E-post
Støygenerator Norsonic 230Tachometer digitalt Hioki 3404

Sønnico JoSøk 450

Relaterte dokumenter:

Sønnico JoSøk 450Parameter for kategori: Pris
1–3 dager 638 Kr.
4–20 dager 383 Kr.
21–50 dager 255 Kr.
51–90 dager 204 Kr.

  • Komplett bærbar jordfeilsøker for rask deteksjon og feilsøking av jordfeil i alle typer nett med spenning opp til 690 Volt.
  • Feilsøking skjer med nettet i drift (spenningssatt).
  • Består av håndinstrument JoSøk M450 med strømtenger, og generatorenhet G450.
  • Jordfeilsøking skjer ved påtrykk av 4 Hz målespenning, fast eller pulserende, for å gjenkjenne eget påtrykt signal.
  • Jordfeilsøking ved måling av summen av nettfrekvent strøm.
  • Måler spenningsverdier fase-jord, AC og DC.
  • Måler isolasjonstilstanden i transformatorkretsen vha. påtrykt DC-spenning. 
  • Elektronisk notisbok for inn- og avlesing av måleresultater.
  • For IT-, TN- og TT-nett, samt likestrømsnett. 
  • Med strømtenger: M1.UB 10 A (maks. kabeldiameter 15 mm), US.UB 25 A (maks. kabeldiameter 43 mm), og stor strømtang 400 A (maks. kabeldiameter 100 mm).