Skip to content

USAS.NO – Utleie av måleinstrumenter

Hjem Stroboskop
Måleforsterker DC HBM MGT 231.D8-2
Måleforsterker DC  	 HBM  	 MGT 231.D8-2


Høyttaler med forsterker Norsonic 811L/012
Høyttaler med forsterker Norsonic 811L/012


Kalibrator strekklapp HBM K3602 120 ohm
Kalibrator strekklapp HBM K3602 120 ohm


Veiecelle strekkraft Flintlab 25 tonn
Veiecelle strekkraft Flintlab 25 tonn


Celler for strekk- & trykkraft HBM U1 5 tonn
Celler for strekk- & trykkraft HBM U1 5 tonn


Veiecelle strekk-/trykkraft HBM U1 10 kg
Veiecelle strekk-/trykkraft HBM U1 10 kg


Differensialtrykkføler Kyowa PD-2KA 2 kg/cm2 diff
Differensialtrykkføler Kyowa PD-2KA 2 kg/cm2 diff


Fuktighetsmåler Vaisala HMI 38 m/HMP 36E
Fuktighetsmåler Vaisala HMI 38 m/HMP 36E


Frekvensteller Systron Donner 6246B
Frekvensteller Systron Donner 6246B


Frekvensteller Hewlett-Packard 5315A
Frekvensteller Hewlett-Packard 5315A